Widget Image
Tomas-komerc d.o.o.
Misija kojom se vodimo je kontinuiran rad na usavršavanju i održavanje koraka sa inovacijama u svojoj oblasti.
Nove usluge koje uvodimo, tehnologije koje primenjujemo i svaka naša promena i stalno prilagođavanje usmereni su ka našim kupcima i njihovim potrebama.
Kontaktirajte nas
tomaskomerc@gmail.com
+381 14 232 669
RADNO VREME: 08:00 - 17:00
ADRESA Jakova Nenadovića 81, Valjevo
POZOVI: +381 14 220 271
 

Zamena tečnosti

TOMAS KOMERC / Zamena tečnosti
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | SERVIS I ZAMENA TEČNOSTI
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | SERVIS I ZAMENA TEČNOSTI

Zamena tečnosti

Da bi rashladni sistem automobila pravilno funkcionisao potrebno je u određenim vremenskim intervalima izvršiti zamenu antifriza.

Antifriz je zapravo rashladna tečnost, koja je odgovorna za sprečavanje korozije i mogućeg zeleđenja hladnjaka.

Da bi se izbegle pomenute neželjene situacije neophodno je obaviti godišnje kontrole i zamenu rashladne tečnosti u periodu između dve i šest godine, u zavisnosti koja se tečnost upotrebljava.

Kočiona tečnost je najvitalniji deo sistema za kočenje koji je, posmatrano sa aspekta bezbednosti, najvažniji u automobilu.

Porpadanje pedale kočnice i gubitak sile kočenja su pojave koje nastaju usled nedostatka kočione tečnosti u hidrauličnom sistemu.

Category: