Widget Image
Tomas-komerc d.o.o.
Misija kojom se vodimo je kontinuiran rad na usavršavanju i održavanje koraka sa inovacijama u svojoj oblasti.
Nove usluge koje uvodimo, tehnologije koje primenjujemo i svaka naša promena i stalno prilagođavanje usmereni su ka našim kupcima i njihovim potrebama.
Kontaktirajte nas
tomaskomerc@gmail.com
+381 14 232 669
RADNO VREME: 08:00 - 17:00
ADRESA Jakova Nenadovića 81, Valjevo
POZOVI: +381 14 220 271
 

Reglaža i servis trapa

TOMAS KOMERC / Reglaža i servis trapa
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | REGLAŽA I SERVIS TRAPA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | REGLAŽA I SERVIS TRAPA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | REGLAŽA I SERVIS TRAPA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | REGLAŽA I SERVIS TRAPA

Reglaža i servis trapa

Trap na automobilu predstavlja sistem delova koji su ogovorni za pravilno upravljanje i udobnost vožnje, odnosno sistem koji amortizuje neravnine na putevima.

Reglaža trapa, poznata kao i centriranje odnosno podešenost geometrije trapa, podrazumeva postupak kojim se podešavaju uglovi točkova tako da budu normalni na podlogu i međusobno paralelni.
Narušena geometrija trapa ima za posledicu neujednačeno trošenje guma, zanošenje vozila u jednu stranu i vibracije tokom vožnje. Savetuje se pregled trapa barem jednom godišnje ili odmah u slučaju primećenosti jednog od pomenutih znakova. Pre centriranja svakako je prvo potrebno izvršiti pregled trapa i otkloniti eventualne kvarove.

Centriranje je potrebno obaviti i u sledećim slučajevima:

  • Zamene amortizera
  • Zamene bilo kog dela trapa ( silen blokova, kugle, viljuške, spone, letve volana…)
  • Zamene guma
  • Ukoliko u toku vožnje raštelujete trap udarom o ivičnajk ili rupu

U našem auto-servisu centriranje trapa se obavlja kompjuterskim sistemom 3D tehnologije, nemačkog proizvođača Hofman. Reč je o uređaju poslednje generacije koji sa izuzetnom preciznošću ispituje i podešava geometriju vozila.

Celokupan proces traje ne duže od trideset minuta, u zavisnosti od kompleksnosti situacije. Podešavanjem trapa na fabrički predviđene mere postiže se stabilnost vozila i racionalna potrošnja guma i goriva.

Category: