Widget Image
Tomas-komerc d.o.o.
Misija kojom se vodimo je kontinuiran rad na usavršavanju i održavanje koraka sa inovacijama u svojoj oblasti.
Nove usluge koje uvodimo, tehnologije koje primenjujemo i svaka naša promena i stalno prilagođavanje usmereni su ka našim kupcima i njihovim potrebama.
Kontaktirajte nas
tomaskomerc@gmail.com
+381 14 232 669
RADNO VREME: 08:00 - 17:00
ADRESA Jakova Nenadovića 81, Valjevo
POZOVI: +381 14 220 271
 

Dijagnostika vozila

TOMAS KOMERC / Dijagnostika vozila
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | Vulkanizerski-servis | DIJAGNOSTIKA VOZILA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | Vulkanizerski-servis | DIJAGNOSTIKA VOZILA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | Vulkanizerski-servis | DIJAGNOSTIKA VOZILA
TOMAS KOMERC | Kompletna usluga obnove pneumatika | Vulkanizerski-servis | DIJAGNOSTIKA VOZILA

Dijagnostika vozila

Savremeni automobili poseduju ugrađene računare koji prate rad elektronskih senzora i pravovremeno signaliziraju neispravnost u radu putem komandne table.

Uspešna detekcija kvara nezamisliva je bez savremenih dijagnostičkih programa i uređaja koji se povezuju sa računarom vozila i preuzimaju podatke od njega.

Pored očitavanja memorije grešaka, dijagnostički programi imaju mogućnost i praćenja svih fizičkih veličina u toku rada motora ili vožnje. Takođe, uz pomoć njih se mogu izvršiti i razne adaptacije i resetovanja određenih komponenti.

Dijagnostičkii uređaji mogu rešiti svaki problem koji je nastao na Vašem automobilu, obzirom da kompjuter u vozilu neprekidno reguliše i beleži karakteristike i performanse Vašeg vozila. Računar u vozilu signalizira da postoji nepravilnost u njegovom radu putem narandžaste lampice na instrument tabli. U zavisnosti koji je problem u pitanju, lampica može da neprekidno svetli ili da trepće. Karakteristično je to da se gasi isključivo nakon otklanjanja kvara na vozilu. Zadatak kompjutera je da se brine o svim parametrima vozila koji olakšavaju vožnju, ali i brinu o sigurnosti putnika.

Naš auto-servis poseduje poznati, italijanski diganostički program TEXA.

Category: